AbbVie Pharmaceuticals
ประเทศไทย - Thai เลือกประเทศ

มุ่งมั่นต่อการสร้างผลลัพธ์ที่แตกต่าง

เราผสมผสานวิทยาศาสตร์อันล้ำหน้า ศักยภาพระดับโลก และความมุ่งมั่นในการรังสรรค์การรักษาใหม่ที่จะช่วยให้คนผู้ป่วยจัดการกับปัญหาทางสุขภาพที่รุนแรงได้

เวชภัณฑ์ชั้นนำ »
ที่ AbbVie เราเริ่มต้นด้วยการก้าวล้ำหน้าไปหนึ่งก้าวด้วยการรักษาที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว ประวัติผลงานของเราในปัจจุบันรวมผู้นำทางนวัตกรรมสุขภาพหลากหลายด้านด้วยกันชมเวชภัณฑ์ของเรา »
นวัตกรรมเริ่มจากคนไข้ »
เรานำข้อมูลจากความต้องการของคนไข้มาช่วยในการพัฒนาเพื่อให้มีศักยภาพสูงสุดเพ่อประโยชน์ต่อผลลัพธ์ทางสุขภาพที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมข้อมูลเพิ่มเติม »
ร่วมงานกับเรา »
เราได้รับกำลังใจและแรงผลักดันจากผลลัพธ์ที่เราได้ช่วยดูแลสุขภาพของคนทั่วโลก ซึ่งเป็นสิ่งที่เรามุ่งเน้นเป็นสำคัญในการทำงานของเราทุกวันร่วมงานกับเรา »

ออก abbvie.co.th

เว็บไซต์เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่คุณถามถูกจัดทำขึ้นเพื่อผู้อยู่อาศัยในประเทศหรือกลุ่มประเทศที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์เท่านั้น ด้วยเหตุนี้ บนเว็บไซต์ดังกล่าวอาจมีข้อมูลเกี่ยวตัวยาหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ หรือวิธีใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ที่ไม่ได้รับการอนุมัติในประเทศหรือภูมิภาคอื่นๆ หากคุณเป็นผู้อยู่อาศัยในประเทศอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ กรุณาย้อนกลับไปที่ AbbVie.com หรือติดต่อหน่วยงานของ AbbVie ในพื้นที่ของคุณเพื่อเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับประเทศของคุณ

เว็บไซต์ Abbvie ที่คุณถามอาจใช้ภาษาที่แตกต่างจากภาษาในประเทศของคุณ

เว็บไซต์ Abbvie ที่คุณถามอาจไม่แสดงผลอย่างดีที่สุดกับขนาดหน้าจอของคุณ

ออก abbvie.co.th

เว็บไซต์เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่คุณถามถูกจัดทำขึ้นเพื่อผู้อยู่อาศัยในประเทศหรือกลุ่มประเทศที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์เท่านั้น ด้วยเหตุนี้ บนเว็บไซต์ดังกล่าวอาจมีข้อมูลเกี่ยวตัวยาหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ หรือวิธีใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ที่ไม่ได้รับการอนุมัติในประเทศหรือภูมิภาคอื่นๆ หากคุณเป็นผู้อยู่อาศัยในประเทศอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ กรุณาย้อนกลับไปที่ AbbVie.com หรือติดต่อหน่วยงานของ AbbVie ในพื้นที่ของคุณเพื่อเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับประเทศของคุณ

เว็บไซต์เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่คุณถามอาจไม่แสดงผลอย่างดีที่สุดกับขนาดหน้าจอของคุณ

คุณต้องการดำเนินการต่อไปยังเว็บไซต์เฉพาะผลิตภัณฑ์นี้หรือไม่