ประเทศไทย - Thai เลือกประเทศ

APPROXIMATELY 25,000 STRONG, AND GROWING. JOIN US.


career_img_03

Delivering innovation starts with you

ที่ AbbVie เราร่วมกันค้นหาและถ่ายทอดวิธีทางใหม่ๆ เพื่อที่จะพัฒนาสุขภาพของผู้คน  พนักงานของเราต่างมีความมุ่งมั่นต่องานและได้รับแรงบันดาลใจจากผลลัพธ์ที่เราได้สร้างให้กับสุขภาพของผู้คนและสังคมทั่วโลก ถึงแม้ว่าเราจะมีพนักงานที่มีพื้นฐาน วิศัยทัศน์ และความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกันอยู่นับพันคนทั่วโลก แต่เราต่างก็มีจุดมุ่งหมายเดียวกันที่จะพัฒนาสุขภาพของผู้คน  การให้นิยามกับสิ่งที่เป็นไปได้ คือธุรกิจของเรา คือความมุ่งมั่นของเรา เราสามารถทำให้เป็นจริงได้ มาค้นพบความเป็นไปได้ร่วมกันที่ AbbVie


ออก abbvie.co.th

เว็บไซต์เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่คุณถามถูกจัดทำขึ้นเพื่อผู้อยู่อาศัยในประเทศหรือกลุ่มประเทศที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์เท่านั้น ด้วยเหตุนี้ บนเว็บไซต์ดังกล่าวอาจมีข้อมูลเกี่ยวตัวยาหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ หรือวิธีใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ที่ไม่ได้รับการอนุมัติในประเทศหรือภูมิภาคอื่นๆ หากคุณเป็นผู้อยู่อาศัยในประเทศอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ กรุณาย้อนกลับไปที่ AbbVie.com หรือติดต่อหน่วยงานของ AbbVie ในพื้นที่ของคุณเพื่อเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับประเทศของคุณ

เว็บไซต์ Abbvie ที่คุณถามอาจใช้ภาษาที่แตกต่างจากภาษาในประเทศของคุณ

เว็บไซต์ Abbvie ที่คุณถามอาจไม่แสดงผลอย่างดีที่สุดกับขนาดหน้าจอของคุณ

ออก abbvie.co.th

เว็บไซต์เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่คุณถามถูกจัดทำขึ้นเพื่อผู้อยู่อาศัยในประเทศหรือกลุ่มประเทศที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์เท่านั้น ด้วยเหตุนี้ บนเว็บไซต์ดังกล่าวอาจมีข้อมูลเกี่ยวตัวยาหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ หรือวิธีใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ที่ไม่ได้รับการอนุมัติในประเทศหรือภูมิภาคอื่นๆ หากคุณเป็นผู้อยู่อาศัยในประเทศอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ กรุณาย้อนกลับไปที่ AbbVie.com หรือติดต่อหน่วยงานของ AbbVie ในพื้นที่ของคุณเพื่อเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับประเทศของคุณ

เว็บไซต์เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่คุณถามอาจไม่แสดงผลอย่างดีที่สุดกับขนาดหน้าจอของคุณ

คุณต้องการดำเนินการต่อไปยังเว็บไซต์เฉพาะผลิตภัณฑ์นี้หรือไม่