ประเทศไทย - Thai เลือกประเทศ
 

นโยบายความเป็นส่วนตัว

วันที่มีผล 1/1/2013


นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายถึงวิธีที่เราจัดการกับข้อมูลส่วนตัวที่คุณมอบให้กับเราบนเว็บไซต์ที่ AbbVie ควบคุมดูแล (รวมทั้งเว็บไซต์ย่อยและเว็บไซต์ในเครือ) ที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (เรียกว่า "เว็บไซต์ของ AbbVie") นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ชี้แจ้งการเก็บข้อมูลทางเทคนิคและการเยี่ยมชมเว็บไซต์ชนิดต่างๆ ผ่านทางคุ้กกี้และเทคโนโลยีที่ใกล้เคียงบนเว็บไซต์ของ AbbVie

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่ส่งผลต่อข้อมูลส่วนตัวที่คุณมอบให้ทางออฟไลน์ เว็บไซต์ของ AbbVie ที่ไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือเว็บไซต์บุคคลที่สามอื่นๆ ที่เว็บไซต์ของ AbbVie อาจมีการลิงค์ไปสู่ ดังนั้น การใช้งานเว็บไซต์ของ AbbVie ที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ของคุณต้องขึ้นกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และ ข้อตกลงการใช้งาน

กรุณาอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ก่อนใช้งานเว็บไซต์ของ AbbVie หรือก่อนส่งข้อมูลส่วนตัวใดๆ ให้กับเรา

สารบัญ


ประเภทของข้อมูลที่มีการเก็บ
การเก็บข้อมูลส่วนตัว
การใช้คุ้กกี้และเทคโนโลยีการติดตามข้อมูล
ข้อมูลการติดต่อและนโยบายใหม่

สารบัญ


นโยบายความเป็นส่วนตัวให้นิยามคำว่า "ข้อมูลส่วนตัว" ว่าอย่างไร

"ข้อมูลส่วนตัว" หมายถึงข้อมูลที่ระบุตัวตนของคุณหรือสามารถนำไปใช้ระบุตัวตนของคุณ ซึ่งมีการส่งให้และ/หรือเก็บโดยเว็บไซต์ของ AbbVie และรักษาไว้โดย AbbVie ในลักษณะที่สามารถเข้าถึงได้ ตัวอย่างของข้อมูลส่วนตัวได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ อีเมลแอดเดรส และเบอร์โทรศัพท์ของคุณ

AbbVie เก็บข้อมูลออนไลน์ประเภทใดบ้าง
  • ข้อมูลส่วนตัวที่คุณยื่นให้ AbbVie เก็บข้อมูลส่วนตัวที่คุณกรอกลงในแบบกรอกข้อมูลในเว็บไซต์ของ AbbVie เช่น คุณอาจใส่ชื่อ ที่อยู่ อีเมลแอดเดรส และ/หรือข้อมูลอื่นๆ เพื่อให้ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อต่างๆ เพื่อลงทะเบียนสำหรับโปรแกรมของ AbbVie เพื่อติดต่อกับฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของ AbbVie หรือเพื่อตอบแบบสอบถามของ AbbVie ทั้งนี้ เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ คุณจึงไม่ควรให้ข้อมูลใดๆ ก็ตามที่ AbbVie ไม่ได้เจาะจงถาม
  • การรับข้อมูลทางเทคนิคและการเยี่ยมชมเว็บไซต์อื่นๆ เว็บไซต์ของ AbbVie อาจเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณโดยที่คุณไม่ได้ให้ข้อมูลดังกล่าวด้วยตัวเอง โดยข้อมูลนี้รวมถึงชนิดของบราวเซอร์และภาษาที่คุณใช้ ระบบปฏิบัติการของคุณ ที่อยู่ไอพีของคุณ ที่อยู่เว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชมก่อนหน้าและหลังเข้าชมเว็บไซต์ของ AbbVie การค้นหาเว็บไซต์ที่นำคุณมาสู่เว็บไซต์ของ AbbVie  หน้าเว็บและโฆษณาที่คุณชมและลิงค์ที่คุณคลิกภายในเว็บไซต์ของ AbbVie เป็นต้น ข้อมูลเหล่านี้อาจมีการเก็บผ่านทางเทคโนโลยีหลายๆ ชนิดเช่นคุ้กกี้ แท็ก และเว็บบีคอน บราวเซอร์อินเตอร์เน็ตของคุณส่งข้อมูลที่ว่านี้บางส่วนให้เว็บไซต์ของ AbbVie โดยอัตโนมัติ เช่นที่อยู่เว็บไซต์ที่คุณเข้าชมก่อนหน้าและเวอร์ชั่นของบราวเซอร์ที่คอมพิวเตอร์ของคุณกำลังใช้งานอยู่

การเก็บข้อมูลส่วนตัว


AbbVie เก็บข้อมูลที่ "อ่อนไหว" ไว้หรือไม่

ในเว็บไซต์ของ AbbVie บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนตัวเช่น ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ที่อาจได้รับการตีความว่า "อ่อนไหว" จากกฎหมายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลในบางเขตการปกครอง ต่อเมื่อคุณยอมให้กระทำการดังกล่าวเท่านั้น AbbVie จะใช้มาตรการเพิ่มเติมตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายประจำท้องถิ่นในการดำเนินการกับข้อมูลเหล่านี้ นอกจากนี้ หน่วยงานย่อยหรือหน่วยงานในเครือของ AbbVie ใดๆ อาจใช้มาตรการในการปรับเข้าหาธรรมเนียมท้องถิ่นหรือความคาดหวังทางสังคมเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ ในการมอบข้อมูลส่วนตัวที่อ่อนไหวให้กับเรา คุณยอมรับและอนุญาตให้ AbbVie เก็บ โอนถ่าย รักษา และดำเนินการกับข้อมูลดังกล่าว

AbbVie นำข้อมูลส่วนตัวที่ฉันให้ไว้ไปใช้อย่างไร

AbbVie จะนำข้อมูลส่วนตัวที่คุณให้ไว้บนเว็บไซต์ของ AbbVie ไปใช้ในการตอบคำถามของคุณและให้การบริการลูกค้าที่มีประสิทธิภาพแก่คุณ เราอาจใช้ข้อมูลส่วนตัวเหล่านี้เพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจอื่นๆ เช่นเพื่อเสนอโอกาสในการรับการแจ้งเตือนถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการของ AbbVie เพื่อเชิญคุณให้เข้าร่วมในการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรา หรือเพื่อแจ้งคุณเกี่ยวกับโปรโมชั่นพิเศษ

AbbVie จะนำข้อมูลส่วนตัวที่ฉันให้ไว้บนเว็บไซต์ของ AbbVie ไปรวมกับข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ ของฉันหรือไม่
  • AbbVie อาจนำข้อมูลส่วนตัวที่ลูกค้าให้ไว้ในเว็บไซต์หนึ่งของ AbbVie ไปรวมกับข้อมูลส่วนตัวที่ลูกค้าคนเดิมให้ไว้ในเว็บไซต์อื่นๆ ของ Abbvie ได้
  • AbbVie อาจนำข้อมูลส่วนตัวที่คุณให้ไว้กับเราออนไลน์ไปรวมกับประวัติที่เราเก็บไว้ออฟไลน์ได้
  • AbbVie อาจนำข้อมูลส่วนตัวที่คุณให้ไว้กับเราโดยตรงไปรวมกับประวัติที่เราได้รับจากบุคคลที่สาม

เราใช้ข้อมูลโดยรวมนี้เพื่อช่วยเราออกแบบเว็บไซต์และผลิตภัณฑ์ของ AbbVie ให้ดีขึ้น เพื่อส่งข้อมูลข่าวสารให้กับคุณ เพื่อพัฒนากิจกรรมทางการตลาดและการวิจัยของเรา และเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่การดำเนินธุรกิจด้านอื่นๆ

ฉํนมีทางเลือกใดบ้างเกี่ยวกับวิธีการที่ AbbVie จัดเก็บและใช้งานข้อมูลส่วนตัวของฉํน

คุณสามารถจำกัดปริมาณและชนิดของข้อมูลส่วนตัวที่ AbbVie ได้รับเกี่ยวกับคุณโดยการเลือกไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวในแบบฟอร์มหรือช่องกรอกข้อความบนเว็บไซต์ของ AbbVie ทั้งนี้ คุณจะสามารถใช้บริการออนไลน์บางชนิดของเราได้โดยต้องให้ข้อมูลส่วนตัวที่เหมาะสมกับเราเท่านั้น แต่ส่วนอื่นๆ ของเว็บไซต์ของ AbbVie อาจถามว่าคุณต้องการจะเข้าร่วมหรือสละสิทธิ์ออกจากรายชื่อผู้ติดต่อของเราในการรับข้อเสนอ โปรโมชั่น และบริการเพิ่มเติมอื่นๆ ที่อาจน่าสนใจสำหรับคุณ

AbbVie นำข้อมูลส่วนตัวของฉันไปแบ่งปันกับบุคคลที่สามหรือไม่

AbbVie จะไม่ขายข้อมูลส่วนตัวของคุณให้แก่บุคคลที่สามหรือยินยอมให้บุคคลที่สามนำข้อมูลส่วนตัวของคุณไปใช้ยกเว้นในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการขายหรือโอนถ่ายสายหรือหน่วยผลิตภัณฑ์ หรือเกี่ยวข้องกับโปรแกรมการตลาดที่ร่วมกับบุคคลที่สามอื่นๆ

AbbVie อาจแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของคุณกับบุคคลที่สามที่ AbbVie ร่วมมือทำการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือร่วมมือจัดโปรแกรมหรือกิจกรรมด้วย AbbVie มีแนวทางในการแจ้งให้คุณทราบหากคุณกำลังจะลงทะเบียนในโปรแกรมที่มีการจัดขึ้นร่วมกับบริษัทอื่นที่อาจต้องเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของคุณ AbbVie ยังอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของคุณกับผู้ค้าที่ AbbVie ทำสัญญาว่าจ้างให้จัดกิจกรรมทางธุรกิจให้บริษัท หาก AbbVie มอบข้อมูลส่วนตัวของคุณให้กับผู้ค้าเหล่านี้เพื่อใช้ช่วยเหลือกิจกรรมธุรกิจของเรา AbbVie จะจัดให้ผู้ค้าดังกล่าวเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณไว้เป็นความลับและใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเฉพาะในการดำเนินการเพื่อ AbbVie เท่านั้น นอกจากนี AbbVie อาจแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของคุณกับบุคคลที่สามในการขายหรือโอนถ่ายสายหรือหน่วยผลิตภัณฑ์ใดๆ เพื่อให้ผู้ซื้อสามารถดำเนินการมอบข้อมูลและบริการให้กับคุณต่อไปได้

AbbVie สงวนสิทธิ์ที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อตอบคำร้องขอข้อมูลที่อนุมัติจากหน่วยงานราชการ เพื่อจัดการกับสถานการณ์ทางความมั่นคงของประเทศ หรือเมื่อมีความจำเป็นอื่นใดตามกฎหมาย

ใครบ้างใน AbbVie ที่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของฉํน

ข้อมูลส่วนตัวได้รับการสงวนไว้สำหรับพนักงานของ AbbVie เพียงกลุ่มหนึ่งเท่านั้น เราอบรมพนักงานของเราเกี่ยวกับความสำคัญของความเป็นส่วนตัวและวิธีการรับมือและจัดการกับข้อมูลของลูกค้าอย่างเหมาะสมและปลอดภัย

AbbVie รักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวอย่างไร

AbbVie มีแนวทางในการรักษาความปลอดภัยของแต่ละหน้าเว็บที่เก็บข้อมูลส่วนตัว อย่างไรก็ตาม การรักษาความลับของข้อมูลส่วนตัวที่มีการส่งต่อทางอินเตอร์เน็ตนั้นไม่สามารถรับรองได้ เราแนะนำให้คุณใช้ความระมัดระวังในการส่งข้อมูลส่วนตัวใดๆ ผ่านทางอินเตอร์เน็ต โดยเฉพาะข้อมูลส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของคุณ AbbVie ไม่สามารถรับรองได้ว่าบุคคลที่สามที่ไม่ได้รับอนุญาตจะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของคุณได้ ดังนั้น เมื่อส่งข้อมูลส่วนตัวใดๆ ให้แก่เว็บไซต์ของ AbbVie คุณต้องพิจารณาทั้งประโยชน์และความเสี่ยงอย่างดี

นอกจากนี้ เว็บไซต์ของ AbbVie ที่อย่ภายใต้เงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ จะแสดงคำเตือนเมื่อใดก็ตามที่คุณจะเชื่อมต่อไปสู่เว็บไซต์ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้ความควบคุมของ AbbVie หรือไม่ได้ขึ้นกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ AbbVie คุณควรตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์บุคคลที่สามเหล่านี้ก่อนให้ข้อมูลส่วนตัวใดๆ

AbbVie โอนถ่ายข้อมูลส่วนตัวไปสู่เขตการปกครองอื่นๆ หรือไม่

AbbVie เก็บข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัยในหลากหลายประเทศทั่วโลก โปรดรับทราบว่าข้อมูลที่คุณให้ไว้กับเราหรือที่เราได้รับจากการที่คุณเข้าใช้เว็บไซต์ของ AbbVie อาจได้รับการดำเนินการและโอนถ่ายไปยังประเทศอื่นนอกเหนือจากประเทศที่คุณอาศัยอยู่ รวมทั้งสหรัฐอเมริกา กฎหมายปกป้องข้อมูลและความเป็นส่วนตัวในประเทศดังกล่าวอาจไม่เท่าเทียมกับกฎหมายในประเทศของคุณ ในการใช้และเข้าร่วมเว็บไซต์ของ AbbVie ใดๆ หรือให้ข้อมูลของคุณกับเรา ถือว่าคุณได้ยอมรับและยินยอมต่อการเก็บ โอนถ่าย รักษาและดำเนินการข้อมูลเหล่านี้ไปยังและในประเทศเหล่านี้

AbbVie ปกป้องความเป็นส่วนตัวของเยาวชนอย่างไรบ้าง

AbbVie ไม่มีการเก็บหรือใช้ข้อมูลส่วนตัวของเยาวชนบนเว็บไซต์ของ AbbVie โดยตั้งใจ (เราให้นิยามคำว่า "เยาวชน" ว่าผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 13 ปี) เราไม่อนุญาตให้เยาวชนสั่งซื้อสินค้าของเรา ติดต่อกับเรา หรือใช้บริการออนไลน์ใดๆ ของเราโดยตั้งใจ หากคุณเป็นผู้ปกครองและได้รับข้อมูลว่าบุตรหลานของคุณได้ให้ข้อมูลใดๆ กับเรา โปรดติดต่อเราผ่านทางวิธีใดๆ ที่ระบุไว้ด้านล่าง และเราจะให้ความร่วมมือกับคุณในการจัดการกับปัญหาดังกล่าว

ฉันจะแก้ไขหรือลบข้อมูลส่วนตัวออกจากประวัติลูกค้าปัจจุบันได้อย่างไร

เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายในพื้นที่ คุณสามารถขอให้เราลบข้อมูลส่วนตัวของคุณออกจากประวัติลูกค้าปัจจุบันของเราหรือให้เราแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของคุณได้ โปรดแจ้งความประสงค์ของคุณกับเราผ่านทางวิธีที่ระบุไว้ด้านล่าง ทั้งนี้ เราจะรักษาข้อมูลส่วนตัวบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางการค้าที่คุณให้ไว้กับเราเพื่อจุดประสงค์ในการเก็บประวัติ

การใช้คุ้กกี้และเทคโนโลยีการติดตามข้อมูล


เหตุใดเว็บไซต์ของ AbbVie ถึงใช้ "คุ้กกี้" และเทคโนโลยีในการติดตามข้อมูลอื่นๆ

คุ้กกี้คือไฟล์ที่เซิร์ฟเวอร์ของเราอาจส่งไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ AbbVie ไฟล์นี้จะถูกเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ หลังจากคุณได้ใส่ข้อมูลส่วนตัวในแบบฟอร์มหรือช่องกรอกข้อมูลบนเว็บไซต์ของ AbbVie ทางบริษัทสามารถใช้คุ้กกี้และเทคโนโลยีการติดตามอื่นๆ เพื่ออนุญาตให้เว็บไซต์ "จดจำ" ความชื่นชอบส่วนตัวของคุณ เช่น ส่วนของเว็บไซต์ที่คุณเข้าชมเป็นประจำและชื่อเข้าใช้ของคุณ หากคุณต้องการ
เทคโนโลยีการรับข้อมูลสามารถทำให้การใช้งานเว็บไซต์ของ AbbVie ของคุณง่ายยิ่งขึ้นโดยเปิดโอกาสให้ AbbVie มอบการบริการที่ดีขึ้น ปรับแต่งเว็บไซต์ตามความชื่นชอบของผู้บริโภค รวบรวมสถิติ วิเคราะห์แนวโน้ม และจัดการและปรับปรุงเว็บไซต์ของ AbbVie ในลักษณะต่างๆ บางส่วนของเว็บไซต์ของ AbbVie อาจไม่ทำงานหากไม่มีเทคโนโลยีการรับข้อมูลเหล่านี้

คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุ้กกี้ได้โดยการเข้าชม www.allaboutcookies.org

เว็บไซต์ของ AbbVie ใช้คุ้กกี้และเทคโนโลยีในการติดตามข้อมูลประเภทใดบ้าง
  • เว็บไซต์ของ AbbVie ใช้คุ้กกี้ของแต่ละ "การเข้าใช้งาน": คุ้กกี้ของแต่ละการเข้าใช้งานคือกลุ่มข้อมูลชั่วคราวที่จะถูกลบทันทีเมื่อคุณออกจากหน้าต่างบราวเซอร์ของเว็บหรือปิดคอมพิวเตอร์ของคุณ คุ้กกี้ของแต่ละการเข้าใช้งานถูกใช้เพื่อปรับปรุงการนำทางบนเว็บไซต์ เพื่อปิดกั้นไม่ให้ผู้เยี่ยมชมมอบข้อมูลในจุดที่ไม่เหมาะสม (เว็บไซต์ "จดจำ" การกรอกอายุหรือประเทศภูมิลำเนาครั้งก่อนๆ ที่อยู่นอกเหนือจากขอบเขตที่ระบุไว้และปิดกั้นการแก้ไขหลังจากนั้น) และเพื่อเก็บข้อมูลทางสถิติโดยรวม
  • เว็บไซต์ของ AbbVie อาจใช้คุ้กกี้ "ระยะยาว": คุ้กกี้ระยะยาวคือกลุ่มข้อมูลที่ถาวรกว่าที่ถูกเก็บไว้ในฮาร์ดไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์ของคุณจนกว่าคุณจะทำการลบคุ้กกี้เหล่านี้ คุ้กกี้ระยะยาวเก็บข้อมูลบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อหลากหลายจุดประสงค์เช่นจดจำข้อมูลบางชนิดที่คุณเคยให้ไว้ (เช่น รหัสผ่าน) ช่วยกำหนดว่าบริเวณใดบนเว็บไซต์ที่ผู้เยี่ยมชมเห็นว่ามีคุณค่าที่สุด และปรับแต่งเว็บไซต์ตามความชื่นชอบของคุณจากที่คุณใช้งาน คุ้กกี้ระยะยาวที่เว็บไซต์นี้เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณอาจเก็บข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของคุณได้ แต่ต้องได้รับการยินยอมการเก็บข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวหรือการลงทะเบียนในเว็บไซต์นั้นๆ เท่านั้น มิฉะนั้น เซิร์ฟเวอร์ของเราจะรับรู้เพียงว่ามีผู้เยี่ยมชมที่ไม่สามารถระบุตัวได้กลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ด้วยคุ้กกี้ของคุณbits
  • เว็บไซต์ของ AbbVie อาจใช้ "เว็บบีคอน" (เรียกอีกชื่อว่าแท็ก กิ๊ฟ (GIFs) แบบพิกเซลเดี่ยว กิ๊ฟแบบชัดเจน และกิ๊ฟล่องหน: เว็บบีคอนคือภาพกราฟฟิคขนาดเล็กบนหน้าเว็บหรือในข้อความอีเมลที่ใช้เพื่อติดตามจำนวนหน้าที่มีการเข้าชมหรือจำนวนข้อความที่มีการเปิดอ่าน เว็บบีคอนบอกข้อมูลเช่นที่อยู่ไอพีและชนิดของบราวเซอร์ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ของผู้เยี่ยมชมให้กับเซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์นั้นๆ เว็บบีคอนอาจถูกจัดวางอยู่ในโฆษณาออนไลน์ที่นำคนเข้ามาสู่เว็บไซต์ของเราและบนหน้าต่างๆ บนเว็บไซต์ เว็บบีคอนให้ข้อมูลจำนวนครั้งที่หน้าเว็บแต่ละหน้าถูกเปิดและข้อมูลชนิดใดที่ถูกเยี่ยมชมบ้าง
ฉันมีทางเลือกใดบ้างเกี่ยวกับการใช้คุ้กกี้และเทคโนโลยีการติดตามข้อมูลของ AbbVie

คุณสามารถเลือกที่จะเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานคุ้กกี้และเทคโนโลยีการติดตามอื่นๆ บนเว็บไซต์ของ AbbVie วิธีที่ทางเลือกเหล่านี้จะมีการนำเสนอต่อคุณและขั้นตอนในการเลือกทางเลือกเหล่านี้อาจแตกต่างกันไปตามเว็บไซต์
บนเว็บไซต์ของ AbbVie บางเว็บไซต์ คุณอาจพบคำถามว่าคุณจะยินยอมการใช้คุ้กกี้และ/หรือเทคโนโลยีการติดตามอื่นๆ บนเว็บไซต์นั้นหรือไม่ คุ้กกี้ที่จำเป็นต่อการทำงานของเว็บไซต์และการให้การบริการที่คุณร้องขอจะยังคงทำงานตามปกติไม่ว่าคุณจะเลือกยินยอมหรือไม่ก็ตาม ในขณะที่คุ้กกี้และเทคโนโลยีการติดตามอื่นๆ จะถูกปิดจนกว่าคุณจะแสดงความยินยอม ดังนั้น การแสดงผลและปฏิบัติงานของเว็บไซต์อาจลดลงจนกว่าคุณจะเลือกยินยอมการทำงานเหล่านี้

บนเว็บไซต์ของ AbbVie บางเว็บไซต์ คุณอาจพบคำถามทางเลือกหรือกล่องข้อความที่ให้คุณระบุว่าคุณไม่ต้องการให้เว็บไซต์เหล่านี้ใช้คุ้กกี้หรือเทคโนโลยีการติดตามอื่นๆ ที่ไม่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของเว็บไซต์ หากคุณเลือกทางเลือกสละสิทธิ์นี้ อาจส่งผลให้การแสดงผลและปฏิบัติงานของเว็บไซต์ลดลง

บราวเซอร์อินเตอร์เน็ตบางชนิดอนุญาตให้คุณจำกัดหรือปิดใช้งานคุ้กกี้และเทคโนโลยีการติดตามอื่นๆ โปรดตรวจสอบข้อมูลที่บราวเซอร์ของคุณให้ไว้เพื่อคำแนะนำการใช้งานทางเลือกนี้ (ปกติพบได้ในเมนู "ช่วยเหลือ")

ข้อมูลการติดต่อและนโยบายใหม่


ฉันจะติดต่อ AbbVie ได้อย่างไร

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับการใช้งาน การแก้ไขหรือการลบข้อมูลส่วนตัวที่คุณได้ให้ไว้กับเรา หรือหากคุณไม่ต้องการรับการติดต่อจากธุรกิจของ AbbVie หรือโปรแกรมเฉพาะใดๆ ของ AbbVie ในอนาคต โปรดติดต่อเราโดยคลิกที่ลิงค์ "ติดต่อเรา" ในเว็บไซต์ที่คุณกำลังเข้าชมอยู่หรือโดยการส่างอีเมลถึงเราที่ webmaster@AbbVie.com คุณอาจส่งจดหมายถึงเราได้อีกทางหนึ่ง โดยส่งไปตามที่อยู่:

AbbVie
Attention: Public Affairs
1 N Waukegan Rd
North Chicago, IL 60064
United States

ทุกครั้งที่ติดต่อกับ AbbVie กรุณาระบุอีเมลแอดเดรสที่ใช้ในการลงทะเบียน (ถ้าใช้ได้) ที่อยู่เว็บไซต์หรือโปรแกรมเฉพาะของ AbbVie ที่คุณได้ไห้ข้อมูลส่วนตัวไว้ (เช่น AbbVie.com และอื่นๆ) และคำอธิบายเกี่ยวกับคำขอของคุณโดยละเอียด หากคุณต้องการจะลบ แก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลส่วนตัวของคุณผ่านทางการติดต่อโดยใช้อีเมล กรุณาใส่ข้อความ "คำขอลบข้อมูล" หรือ "คำขอแก้ไข/ปรับปรุงข้อมูล" ในหัวข้อของอีเมลตามความเหมาะสม เราจะตอบคำขออันสมเหตุสมผลด้วยความรวดเร็วที่สุดที่ทำได้

ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่า AbbVie มีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย

AbbVie สงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อให้ตรงกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายและระเบียบและการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยไม่ขัดต่อสิทธิของคุณที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หาก AbbVie เปลี่ยนแปลงการดำเนินการเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว เวอร์ชั่นปรับปรุงใหม่ของนโยบายความเป็นส่วนตัวจะสะท้อนให้เห็นการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและเราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ โดยการปรับปรุงวันที่อันเป็นผลที่ด้านบนของนโยบายความเป็นส่วนตัว


ออก abbvie.co.th

เว็บไซต์เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่คุณถามถูกจัดทำขึ้นเพื่อผู้อยู่อาศัยในประเทศหรือกลุ่มประเทศที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์เท่านั้น ด้วยเหตุนี้ บนเว็บไซต์ดังกล่าวอาจมีข้อมูลเกี่ยวตัวยาหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ หรือวิธีใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ที่ไม่ได้รับการอนุมัติในประเทศหรือภูมิภาคอื่นๆ หากคุณเป็นผู้อยู่อาศัยในประเทศอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ กรุณาย้อนกลับไปที่ AbbVie.com หรือติดต่อหน่วยงานของ AbbVie ในพื้นที่ของคุณเพื่อเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับประเทศของคุณ

เว็บไซต์ Abbvie ที่คุณถามอาจใช้ภาษาที่แตกต่างจากภาษาในประเทศของคุณ

เว็บไซต์ Abbvie ที่คุณถามอาจไม่แสดงผลอย่างดีที่สุดกับขนาดหน้าจอของคุณ

ออก abbvie.co.th

หมายเหตุ

การเชื่อมต่อ "ใช่" จะทำให้ท่านออกจากเว็บไซต์ของแอ๊บวี

การเชื่อมต่อต่างๆ ที่นำคุณออกจากเว็บไซต์ของ AbbVie ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ AbbVie และ AbbVie ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์หรือการเชื่อมต่ออื่นๆ จากเว็บไซต์เหล่านั้น ทั้งนี้ AbbVie นำเสนอการเชื่อมต่อเหล่านี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คุณ ซึ่งการรวมการเชื่อมต่อใดๆ ไว้มิได้หมายความว่า AbbVie สนับสนุนเว็บไซต์ที่ปลายทางของการเชื่อมต่อดังกล่าว

เว็บไซต์ที่คุณถามอาจไม่แสดงผลอย่างดีที่สุดกับขนาดหน้าจอของคุณ

คุณต้องการออกจากเว็บไซต์นี้หรือไม่