ประเทศไทย - Thai เลือกประเทศ

แนวทางการทำงานใหม่ ความคิดใหม่

ที่ AbbVie เรามีความชำนาญและโครงสร้างของผู้นำทางเภสัชกรรมที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว อีกทั้งมีความตั้งใจและมุ่งมั่นของผู้ประกอบการและผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม ผลลัพธ์ที่ได้คือสิ่งที่หาได้ยากในวงการการรักษาสุขภาพทุกวันนี้ นั่นคือบริษัทที่มีความสามารถในการค้นพบและเข้าถึงทุกมุมโลกด้วยทางเลือกในการรักษาที่สามารถปรับปรุงชีวิตของผู้คนให้ดีขึ้นได้

แรงผลักดันของเราช่วยเหลือคนไข้ได้

นวัตกรรมถือเป็นรากฐานทางธุรกิจของ AbbVie ในฐานะบริษัทด้านชีวเภสัชกรรมระดับโลก เราพุ่งความสำคัญไปยังการพัฒนาตัวยาที่มีประสิทธิภาพในการรักษาสูง ให้ประโยชน์ที่สามารถวัดได้ต่อคนไข้ รวมถึงมีคุณค่าในเชิงเศรษฐกิจโดยเฉพาะในด้านที่ยังมีความต้องการอย่างมีนัยยะสำคัญเช่น ไวรัสตับอักเสบซี ประสาทวิทยาศาสตร์ ภูมิคุ้มกันวิทยา มะเร็งวิทยา โรคไตเรื้อรังและสุขภาพสตรี 

แนวทางของ AbbVie ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ตั้งอยู่บนพื้นฐานของประวัติการพัฒนาผลงานทางวิทยาศาสตร์ที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีมาโดยตลอด นักวิทยาศาสตร์ของเราเป็นผู้ค้นพบและพัฒนายาสองตัวแรกๆ ที่สามารถรักษาอาการติดเชื้อเอชไอวีซึ่งได้เปลี่ยนแปลงโอกาสในการรักษาสำหรับคนไข้จำนวนมากที่ติดเชื้อดังกล่าว นอกจากนี้ ผลงานของเราในด้านภูมิคุ้มกันวิทยาได้ก่อประโยชน์แก่คนไข้ที่ป่วยเป็นโรคไขข้ออักเสบ โรคสะเก็ดเงิน โรคโครห์น และอาการแพ้ภูมิคุ้มกันเรื้อรังอื่นๆ และเรายังเดินหน้าวิจัยเกี่ยวกับโรคอื่นๆ ต่อไป


บทบาทที่สำคัญของพันธมิตร

เราตระหนักดีว่าความก้าวหน้าอันสำคัญที่สุดทางการแพทย์หลายๆ ครั้งเป็นผลมาจากการร่วมมือกันในการวิจัยและพัฒนาและจากพันธมิตรหลายภาคส่วน ดังนั้น เพื่อค้นพบการรักษาใหม่ๆ ให้กับคนไข้ เราได้มองหาทั้งภายในและภายนอก AbbVie โดยการร่วมมือกับบริษัทร่วมอุดมการณ์ มหาวิทยาลัย องค์กรอิสระ และกลุ่มบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการวิจัยค้นหาหนทางช่วยเหลือคนไข้ทั่วโลก ทั้งนี้เพราะเราตระหนักดีว่าในบางครั้ง การทำงานร่วมกับผู้อื่นจะให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าและมากกว่าการทำงานเพียงลำพัง

focusimg2_03

หัวข้อที่มุ่งเน้น

กลุ่มอาการที่บริษัทมุ่งเน้น รวมถึงโรคไวรัสตับอักเสบซี (HCV) โรคทางประสาทวิทยา โรคระบบภูมิคุ้มกัน มะเร็งวิทยา โรคไตและปัญหาสุขภาพสตรี

ข้อมูลเพิ่มเติม »

focusimg_02

เวชภัณฑ์

เรามุ่งมั่นต่อการผลักดันขอบข่ายและงานวิจัยที่มีศักยภาพเพื่อรังสรรการรักษาที่ดีที่สุดให้แก่คนไข้

ดูเวชภัณฑ์ »

focusimg_03

การวิจัยและพัฒนา

เรามุ่งเน้นความพยายามของเราไปองค์ความรู้ที่เราเชื่อว่าจะสามารถให้ผลลัพธ์อันยิ่งใหญ่ต่อโรคและวิธีการจัดการกับโรคนั้นๆ 

ดูขั้นตอนของเรา »

ออก abbvie.co.th

เว็บไซต์เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่คุณถามถูกจัดทำขึ้นเพื่อผู้อยู่อาศัยในประเทศหรือกลุ่มประเทศที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์เท่านั้น ด้วยเหตุนี้ บนเว็บไซต์ดังกล่าวอาจมีข้อมูลเกี่ยวตัวยาหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ หรือวิธีใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ที่ไม่ได้รับการอนุมัติในประเทศหรือภูมิภาคอื่นๆ หากคุณเป็นผู้อยู่อาศัยในประเทศอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ กรุณาย้อนกลับไปที่ AbbVie.com หรือติดต่อหน่วยงานของ AbbVie ในพื้นที่ของคุณเพื่อเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับประเทศของคุณ

เว็บไซต์ Abbvie ที่คุณถามอาจใช้ภาษาที่แตกต่างจากภาษาในประเทศของคุณ

เว็บไซต์ Abbvie ที่คุณถามอาจไม่แสดงผลอย่างดีที่สุดกับขนาดหน้าจอของคุณ

ออก abbvie.co.th

เว็บไซต์เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่คุณถามถูกจัดทำขึ้นเพื่อผู้อยู่อาศัยในประเทศหรือกลุ่มประเทศที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์เท่านั้น ด้วยเหตุนี้ บนเว็บไซต์ดังกล่าวอาจมีข้อมูลเกี่ยวตัวยาหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ หรือวิธีใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ที่ไม่ได้รับการอนุมัติในประเทศหรือภูมิภาคอื่นๆ หากคุณเป็นผู้อยู่อาศัยในประเทศอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ กรุณาย้อนกลับไปที่ AbbVie.com หรือติดต่อหน่วยงานของ AbbVie ในพื้นที่ของคุณเพื่อเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับประเทศของคุณ

เว็บไซต์เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่คุณถามอาจไม่แสดงผลอย่างดีที่สุดกับขนาดหน้าจอของคุณ

คุณต้องการดำเนินการต่อไปยังเว็บไซต์เฉพาะผลิตภัณฑ์นี้หรือไม่