ประเทศไทย - Thai เลือกประเทศ

รับมือกับความต้องการทางสุขภาพที่สำคัญที่สุดของโลก

ที่ AbbVie เรามีความชำนาญและโครงสร้างของผู้นำทางเภสัชกรรมที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว อีกทั้งมีความตั้งใจและมุ่งมั่นของผู้ประกอบการและผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม ผลลัพธ์ที่ได้คือสิ่งที่หาได้ยากในวงการการรักษาสุขภาพทุกวันนี้ นั่นคือบริษัทที่มีความสามารถในการค้นพบและเข้าถึงทุกมุมโลกด้วยทางเลือกในการรักษาที่สามารถปรับปรุงชีวิตของผู้คนให้ดีขึ้นได้

aboutimg_03

ความมุ่งมั่นของเราเพื่อช่วยเหลือคนไข้

นวัตกรรมถือเป็นรากฐานทางธุรกิจของ AbbVie ในฐานะบริษัทด้านชีวเภสัชกรรมระดับโลก เราให้ความสำคัญกับการพัฒนาตัวยาที่มีประสิทธิภาพในการรักษาสูง ให้ประโยชน์ที่สามารถวัดได้ต่อคนไข้ รวมถึงมีคุณค่าในเชิงเศรษฐกิจโดยเฉพาะในโรคที่ยังมีความต้องการอย่างมีนัยสำคัญเช่น ไวรัสตับอักเสบซี ประสาทวิทยาศาสตร์ ภูมิคุ้มกันวิทยา เนื้องอกวิทยา โรคไตเรื้อรังและสุขภาพสตรี ค้นหาวิธีใหม่ๆ ที่ดีกว่า เพื่อช่วยเหลือคนไข้

AbbVie เริ่มต้นจากการเป็นผู้นำทางเภสัชกรรม ภายใต้ชื่อ Abbott ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2431  โดยแพทย์ชาวชิคาโก ดร. วอลเลซ แอ็บบ็อต จากนั้นมา Abbott ได้พัฒนาจนมาเป็นผู้นำการดูแลสุขภาพระดับโลก ที่มีการนำเสนอผลิตภัณฑ์นวัตกรรมทางเภสัชกรรม โภชนาการ การวินิจฉัย และการแพทย์ให้แก่ผู้คนมากกว่า 150 ประเทศทั่วโลก


aboutimg_07

การเริ่มต้นใหม่

ในวันที่ 1 มกราคม 2556  AbbVie ได้ก่อตั้งขึ้นเป็นบริษัทชีวเภสัชกรรมระดับโลกที่มีจุดมุ่งเน้นและศักยภาพในการรับมือกับปัญหาทางสุขภาพที่ท้าทายที่สุดของโลก AbbVie มีความมั่นคง ทรัพยากร ความชำนาญ และความมุ่งมั่นที่จะค้นพบ พัฒนาและนำวิทยาศาสตร์อันล้ำหน้าเข้าสู่ตลาดเพื่อแก้ไขปัญหาทางสุขภาพอันยิ่งใหญ่ที่ทั่วโลกต้องเผชิญอยู่ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต และด้วยความมุ่งมั่นและคำมั่นสัญญาของเรา ไม่ใช่เพียงแค่ยา เรายังมอบบริการเพื่อช่วยเหลือคนไข้ เราเลือกใช้แนวทางอันเป็นลักษณะเฉพาะเพื่อช่วยให้ผู้อื่นได้ใช้ชีวิตที่ดีขึ้น


AbbVie คือ...
 

ม่งมั่น

เรามุ่งเน้นในการพัฒนาการรักษาและนวัตกรรมอันล้ำสมัย

เน้นผลลัพธ์

เราผสมผสานผลิตภัณฑ์นวัตกรรมกับแผนงานที่มุ่งสนับสนุนคนไข้เพื่อช่วยเหลือผู้คนจัดการกับโรคที่ร้ายแรงที่สุด

AbbVie มี…
 

  • กลุ่มผลิตภัณฑ์อันหลากหลาย รวมถึงตัวยาชั้นนำในตลาดจำนวนมาก

  • รูปแบบธุรกิจและการลงทุนที่เจาะจงได้รับการออกแบบเพื่อสนองความต้องการอย่างแท้จริง

  • ความสามารถ โครงสร้างพื้นฐานและความชำนาญทางการตลาดได้รับการพิสูจน์แล้วด้วยประสบการณ์ 125 ปีในฐานะผู้นำทางนวัตกรรมด้านเภสัชกรรม

  • พนักงานผู้ทุ่มเทกว่า 25,000 คนพร้อมรับมือกับปัญหาทางสุขภาพที่ท้าทายที่สุดของโลก


img1

เราคือใคร

AbbVie ค้นพบ พัฒนาและเสนอขายการรักษาขั้นสูงโดยมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงชีวิตของผู้คน

ข้อมูลเพิ่มเติม »

img2

ความรับผิดชอบ

เรากำลังพัฒนาวิทยาศาสตร์เพื่อส่งผลในทางบวกต่อการรักษาสุขภาพทั่วโลกอย่างโปร่งใสและยั่งยืน

ดูแนวทางของเรา »

img3

ภาวะผู้นำ

เรานำประสบการณ์มาเพื่อความสำเร็จ

พบผู้นำของเรา »

ออก abbvie.co.th

เว็บไซต์เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่คุณถามถูกจัดทำขึ้นเพื่อผู้อยู่อาศัยในประเทศหรือกลุ่มประเทศที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์เท่านั้น ด้วยเหตุนี้ บนเว็บไซต์ดังกล่าวอาจมีข้อมูลเกี่ยวตัวยาหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ หรือวิธีใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ที่ไม่ได้รับการอนุมัติในประเทศหรือภูมิภาคอื่นๆ หากคุณเป็นผู้อยู่อาศัยในประเทศอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ กรุณาย้อนกลับไปที่ AbbVie.com หรือติดต่อหน่วยงานของ AbbVie ในพื้นที่ของคุณเพื่อเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับประเทศของคุณ

เว็บไซต์ Abbvie ที่คุณถามอาจใช้ภาษาที่แตกต่างจากภาษาในประเทศของคุณ

เว็บไซต์ Abbvie ที่คุณถามอาจไม่แสดงผลอย่างดีที่สุดกับขนาดหน้าจอของคุณ

ออก abbvie.co.th

เว็บไซต์เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่คุณถามถูกจัดทำขึ้นเพื่อผู้อยู่อาศัยในประเทศหรือกลุ่มประเทศที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์เท่านั้น ด้วยเหตุนี้ บนเว็บไซต์ดังกล่าวอาจมีข้อมูลเกี่ยวตัวยาหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ หรือวิธีใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ที่ไม่ได้รับการอนุมัติในประเทศหรือภูมิภาคอื่นๆ หากคุณเป็นผู้อยู่อาศัยในประเทศอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ กรุณาย้อนกลับไปที่ AbbVie.com หรือติดต่อหน่วยงานของ AbbVie ในพื้นที่ของคุณเพื่อเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับประเทศของคุณ

เว็บไซต์เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่คุณถามอาจไม่แสดงผลอย่างดีที่สุดกับขนาดหน้าจอของคุณ

คุณต้องการดำเนินการต่อไปยังเว็บไซต์เฉพาะผลิตภัณฑ์นี้หรือไม่